[Projekt młyna motorowego M. Lorenca w folw. Okopy, gm. Swierże, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Dorohusk
Opublikowano 29.01.2024

[Projekt młyna motorowego M. Lorenca w folw. Okopy, gm. Swierże, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/539; Daty skrajne: 1925; Język: polski

.. Okopy
[Projekt dobudowy pomieszczenia na motor w młynie wodnym W. Trąbczyńskiego w Pobołowicach, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Żmudź
Opublikowano 29.01.2024

[Projekt dobudowy pomieszczenia na motor w młynie wodnym W. Trąbczyńskiego w Pobołowicach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/540; Daty skrajne: 1934-1935; Język: polski

.. Pobołowice
[Projekt młyna gospodarczego J. Piskorskiego i S-ka w Putnowicach, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Wojsławice
Opublikowano 29.01.2024

[Projekt młyna gospodarczego J. Piskorskiego i S-ka w Putnowicach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/542; Daty skrajne: 1936; Język: polski

.. Putnowice
[Projekt młyna motorowego T. Błaszczuk w Sawinie, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Sawin
Opublikowano 29.01.2024

[Projekt młyna motorowego T. Błaszczuk w Sawinie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/547; Daty skrajne: 1925; Język: polski

.. Sawin
Inwentarz wsi Chylin spisany przy tradycji
Źródła archiwalne >> Gmina Wierzbica
Opublikowano 24.01.2024

Inwentarz wsi Chylin spisany przy tradycji; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 78/20405; karta/strona: 121-122; Data: 1775 Chylin; Jest podany rejestr chłopów i określone są ich powinności.

.. Chylin
Akta osobiste Piaseckiego Jakuba zastępcy burmistrza miasta Rejowca
Źródła archiwalne >> Gmina Rejowiec
Opublikowano 24.01.2024

Akta osobiste Piaseckiego Jakuba zastępcy burmistrza miasta Rejowca; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.4 Wydział Administracyjny - Akta osobowe; Sygnatura: 1429; Daty skrajne: 1844-1863; Język: polski; Uwagi:

.. Rejowiec
AS Zajęcia pod zarząd Skarbu majątku Klasztoru Księży Augustianów w Krasnymstwie
Źródła archiwalne >> Miasto Krasnystaw
Opublikowano 24.01.2024

AS Zajęcia pod zarząd Skarbu majątku Klasztoru Księży Augustianów w Krasnymstwie; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.8 Wydział Skarbowy; Sygnatura: 30; Daty skrajne: 1864-1866;

.. Krasnystaw
Prowenty dóbr, wyliczone dni pańszczyźnianych i ceny stadniny w dobrach Świerże i wsiach doń należących: Starzyków, Wola Swirzowska i Okop, wymienione w czasie sądu zjazdowego w sprawie między Kajetanem Olędzkim, powodem, a Przyłuskim, pozwanymi
Źródła archiwalne >> Gmina Dorohusk
Opublikowano 21.01.2024

Prowenty dóbr, wyliczone dni pańszczyźnianych i ceny stadniny w dobrach Świerże i wsiach doń należących: Starzyków, Wola Swirżowska i Okop, wymienione w czasie sądu zjazdowego w sprawie między Kajetanem Olędzkim, powodem, a Przyłuskim, pozwanymi; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 174/20259; karta/strona: 374-391v; Data: 1776 Świerże;

.. Świerże,Okopy
Rejestr majątku ruchomego po śmierci Jana i Anny Rymaszewskich w Chełmie 1765 r.
Źródła archiwalne >> Miasto Chełm
Opublikowano 20.01.2024

Rejestr majątku ruchomego po śmierci Jana i Anny Rymaszewskich w Chełmie 1765 r.; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 80/20407; karta/strona: 668; Data: 1776 Chełm;

.. Chełm
Wizja budowli w dobrach wsi Stajno
Źródła archiwalne >> Gmina Rejowiec Fabryczny
Opublikowano 20.01.2024

Wizja budowli w dobrach wsi Stajno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 181/20265; karta/strona: 504v-505v; Data: 1781 Chełm;

..
Plan gruntów dóbr Andrzejów
Plany >>
Opublikowano 19.01.2024

Plan gruntów dóbr Andrzejów; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/1; Daty skrajne: 1872; Język: polski; Uwagi:

.. Andrzejów
Mapa szczegółowa części lasów i bagien oraz plany gruntów dóbr Andrzejów i Wytyczno
Plany >>
Opublikowano 17.12.2023

Mapa szczegółowa części lasów i bagien oraz plany gruntów dóbr Andrzejów i Wytyczno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/2; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Wykaz księży sprawujących posługę duszpasterską w Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience od 1797-1961 roku.
Genealogia >>
Opublikowano 24.11.2023

Dzisiejszy artykuł to owoc moich studiów nad księgami metrykalnymi i akt stanu cywilnego przechowywanymi w archiwum parafialnym w Dubience jak i w Archiwum Państwowym w Lublinie zespół nr 1813. Wykaz powstał podczas indeksacji ksiąg, które są dostępne w dziale Genealogia. Wykaz zawiera proboszczów, administratorów parafii Dubienka od 1797 r. po czasy współczesne co prawda nie dla mnie, lecz dla moich rodziców i dziadków jak najbardziej. Na cmentarzu parafialnym w Dubience do dziś możemy znaleźć pomniki księży pełniących posługę duszpasterską w parafii. Dzięki temu udało się uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego księdza Wincentego Rybki którego imię i nazwisko widnieje na jednej z tablic nagrobnych. Zainteresowanych historią Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience odsyłam do lektury wykazu, który znajduje się poniżej 

Ksiądz Józef Jurkowski

(1797-1811)

Proboszcz parafii od 1797 roku do 1811 roku

 

Ksiądz Grzegorz  Słowicki

(1811-1820)

Administrator parafii od 1812 roku do końca 1820 roku

 

Ksiądz Lu

Więcej ...
..
Podatek Gruntowy Dworski Gubernia Lubelska Powiat Chełmski
>>
Opublikowano 24.11.2023

Podatek Gruntowy Dworski Gubernia Lubelska Powiat Chełmski; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.8 Wydział Skarbowy; Sygnatura: 548; Daty skrajne: 1865; Język: polski; Uwagi:

..
[Projekt rozbudowy plebanii ewangelicko- augsburskiej parafii w Kamieniu, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt rozbudowy plebanii ewangelicko- augsburskiej parafii w Kamieniu, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/608; Daty skrajne: 1936; Język: polski

..
[Projekt domu dla stowarzyszenia wzajemnej pomocy babtystów w Rudce, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt domu dla stowarzyszenia wzajemnej pomocy babtystów w Rudce, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/609; Daty skrajne: 1937; Język: polski

..
[Projekt rozbudowy Szkoły im. Staszica w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt rozbudowy Szkoły im. Staszica w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/612; Daty skrajne: 1928; Język: polski

..
[Projekt przebudowy i nadbudowy szkoły im. Staszica w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt przebudowy i nadbudowy szkoły im. Staszica w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/613; Daty skrajne: 1939; Język: polski

..
[Projekt szkoły powszechnej III- stopnia w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt szkoły powszechnej III- stopnia w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/614; Daty skrajne: 1937-1939; Język: polski

..
[Projekt 3- klasowej szkoły powszechnej w Borowicy, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt 3- klasowej szkoły powszechnej w Borowicy, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/615; Daty skrajne: 1930; Język: polski

..
[Projekt 5- klasowej szkoly powszechnej we wsi Brzeźno, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt 5- klasowej szkoly powszechnej we wsi Brzeźno, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/617; Daty skrajne: 1933-1935; Język: polski

..
[Projekt szkoły powszechnej w Chojnie Nowym, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt szkoły powszechnej w Chojnie Nowym, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/620; Daty skrajne: 1929; Język: polski

..
[Projekt odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej izraelskiej w Krasnymstawie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej izraelskiej w Krasnymstawie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1223; Daty skrajne: 1923; Język: polski

..
Sprawy przedsiębiorstw przewozowych [Chełmska Spóldzielnia Autobusowa Komunikacji Międzymiastowej- St. Siedleczek, Hejnoch Biderman i S-ka w Lublinie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 25.09.2022

Sprawy przedsiębiorstw przewozowych [Chełmska Spóldzielnia Autobusowa Komunikacji Międzymiastowej- St. Siedleczek, Hejnoch Biderman i S-ka w Lublinie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.4 Oddział drogowy [znak KD], Referat ruchu pojazdów mechanicznych i koncesji samochodowych [znak KDIV]; Sygnatura: 35/0/116; Daty skrajne: 1934-1935; Język: polski

..
Plany dóbr folwarków Wierzbica i Leśniowice
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plany dóbr folwarków Wierzbica i Leśniowice; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/232; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów kolonii Władysławów
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów kolonii Władysławów; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/235; Daty skrajne: 1844; Język: polski; Uwagi:

..
Plan dwóch kawałków odpadłych od dóbr Wołoskowola
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan dwóch kawałków odpadłych od dóbr Wołoskowola; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/240; Daty skrajne: 1885; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów wydzielonych dóbr Wołoskowola
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów wydzielonych dóbr Wołoskowola; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/241; Daty skrajne: 1885-1911; Język: polski; Uwagi:

..
Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/248; Daty skrajne: 1872; Język: polski; Uwagi:

..
Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/249; Daty skrajne: 1872; Język: polski; Uwagi:

..