Inwentarz wsi Chylin spisany przy tradycji
Źródła archiwalne
*
Gmina Wierzbica
24.01.2024

Inwentarz wsi Chylin spisany przy tradycji; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 78/20405; karta/strona: 121-122; Data: 1775 Chylin; Jest podany rejestr chłopów i określone są ich powinności.