Kontrakt dzierżawny karczem w dobrach: Dorohusk, Turka, Berdyszcze
Źródła archiwalne
*
Gmina Dorohusk
31.01.2024

Kontrakt dzierżawny karczem w dobrach: Dorohusk, Turka, Berdyszcze; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 173/20258; karta/strona: 227-229; Data: 1776 Dorohusk; Pola, łąki i poddani należący do karczem.