Plan gruntów parafii prawosławnej Roztoka
Plany
*
Gmina Żmudź
13.02.2024

Plan gruntów parafii prawosławnej Roztoka; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/171; Daty skrajne: bez daty; Język: rosyjski; Uwagi: