Projekt młyna motorowego S. Samberga i S. Birmana w kol. Kamień, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Kamień
01.02.2024

Projekt młyna motorowego S. Samberga i S. Birmana w kol. Kamień, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/533; Daty skrajne: 1927; Język: polski