Inwentarz wsi Rakołupy, spisany przy oddaniu Wojciechowi Poletyło z rąk Tarła, starosty stężyckiego
Źródła archiwalne
*
Gmina Leśniowice
31.01.2024

Inwentarz wsi Rakołupy, spisany przy oddaniu Wojciechowi Poletyło z rąk Tarła, starosty stężyckiego; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 83/20410; karta/strona: 208-211; Data: 1778 Rakołupy;