Pierworys pomiaru folwarku Krobonosz
Plany
*
Gmina Sawin
13.02.2024

Pierworys pomiaru folwarku Krobonosz; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/86; Daty skrajne: 1894; Język: polski; Uwagi: