[Projekt szkoły powszechnej III- stopnia w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt szkoły powszechnej III- stopnia w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/614; Daty skrajne: 1937-1939; Język: polski

..
[Projekt 3- klasowej szkoły powszechnej w Borowicy, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt 3- klasowej szkoły powszechnej w Borowicy, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/615; Daty skrajne: 1930; Język: polski

..
[Projekt 5- klasowej szkoly powszechnej we wsi Brzeźno, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt 5- klasowej szkoly powszechnej we wsi Brzeźno, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/617; Daty skrajne: 1933-1935; Język: polski

..
[Projekt szkoły powszechnej w Chojnie Nowym, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt szkoły powszechnej w Chojnie Nowym, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/620; Daty skrajne: 1929; Język: polski

..
[Projekt odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej izraelskiej w Krasnymstawie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 26.09.2022

[Projekt odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej izraelskiej w Krasnymstawie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1223; Daty skrajne: 1923; Język: polski

..
Sprawy przedsiębiorstw przewozowych [Chełmska Spóldzielnia Autobusowa Komunikacji Międzymiastowej- St. Siedleczek, Hejnoch Biderman i S-ka w Lublinie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 25.09.2022

Sprawy przedsiębiorstw przewozowych [Chełmska Spóldzielnia Autobusowa Komunikacji Międzymiastowej- St. Siedleczek, Hejnoch Biderman i S-ka w Lublinie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.4 Oddział drogowy [znak KD], Referat ruchu pojazdów mechanicznych i koncesji samochodowych [znak KDIV]; Sygnatura: 35/0/116; Daty skrajne: 1934-1935; Język: polski

..
Plany dóbr folwarków Wierzbica i Leśniowice
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plany dóbr folwarków Wierzbica i Leśniowice; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/232; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów kolonii Władysławów
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów kolonii Władysławów; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/235; Daty skrajne: 1844; Język: polski; Uwagi:

..
Plan dwóch kawałków odpadłych od dóbr Wołoskowola
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan dwóch kawałków odpadłych od dóbr Wołoskowola; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/240; Daty skrajne: 1885; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów wydzielonych dóbr Wołoskowola
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów wydzielonych dóbr Wołoskowola; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/241; Daty skrajne: 1885-1911; Język: polski; Uwagi:

..
Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/248; Daty skrajne: 1872; Język: polski; Uwagi:

..
Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Mapa szczegółowa folwarku Wytyczno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/249; Daty skrajne: 1872; Język: polski; Uwagi:

..
Plan ogólny dla wsi Żmudź
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan ogólny dla wsi Żmudź; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/258; Daty skrajne: 1965; Język: polski; Uwagi:

..
Grunty parafii prawosławnej Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Grunty parafii prawosławnej Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/262; Daty skrajne: 1882; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/263; Daty skrajne: 1882; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część 1
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część 1; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/264; Daty skrajne: 1892; Język: polski; Uwagi:

..
Plan ściany granicy między dobrami Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan ściany granicy między dobrami Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/265; Daty skrajne: 1883; Język: polski; Uwagi:

..
Odrys pomiaru planu części lasu Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Odrys pomiaru planu części lasu Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/266; Daty skrajne: 1886; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów kolonii I Żulin A
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów kolonii I Żulin A; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/267; Daty skrajne: 1883-1888; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan kolonii nr 2 Żulin A
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan kolonii nr 2 Żulin A; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/268; Daty skrajne: 1883-1889; Język: polski; Uwagi:

..
Plan kolonii Żulin A, część III
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan kolonii Żulin A, część III; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/269; Daty skrajne: 1883-1890; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część I
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część I; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/270; Daty skrajne: 1892; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Dobra Chojno
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Dobra Chojno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/271; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Rakołupy
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Rakołupy; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/165; Daty skrajne: 1898; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan ziemi parafii prawosławnej Rakołupy
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan ziemi parafii prawosławnej Rakołupy; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/166; Daty skrajne: 1898-1899; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Rejowiec (cerkiew, cmentarz)
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Rejowiec (cerkiew, cmentarz); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/167; Daty skrajne: 1860; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów litera B Roskosz (majątek Brzeźno)
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów litera B Roskosz (majątek Brzeźno); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/170; Daty skrajne: 1910; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Ruda
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Ruda; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/172; Daty skrajne: 1880-1884; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan lasu folwarku Siedliska
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan lasu folwarku Siedliska; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/176; Daty skrajne: 1888; Język: polski; Uwagi:

..
Plan folwarku Siedliska
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan folwarku Siedliska; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/177; Daty skrajne: 1877; Język: polski; Uwagi:

..