Plan ogólny dla wsi Żmudź
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan ogólny dla wsi Żmudź; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/258; Daty skrajne: 1965; Język: polski; Uwagi:

..
Grunty parafii prawosławnej Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Grunty parafii prawosławnej Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/262; Daty skrajne: 1882; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/263; Daty skrajne: 1882; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część 1
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część 1; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/264; Daty skrajne: 1892; Język: polski; Uwagi:

..
Plan ściany granicy między dobrami Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan ściany granicy między dobrami Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/265; Daty skrajne: 1883; Język: polski; Uwagi:

..
Odrys pomiaru planu części lasu Żulin
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Odrys pomiaru planu części lasu Żulin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/266; Daty skrajne: 1886; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów kolonii I Żulin A
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan gruntów kolonii I Żulin A; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/267; Daty skrajne: 1883-1888; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan kolonii nr 2 Żulin A
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan kolonii nr 2 Żulin A; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/268; Daty skrajne: 1883-1889; Język: polski; Uwagi:

..
Plan kolonii Żulin A, część III
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Plan kolonii Żulin A, część III; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/269; Daty skrajne: 1883-1890; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część I
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Pierworys pomiaru kolonii Żulin, część I; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/270; Daty skrajne: 1892; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Dobra Chojno
Plany >>
Opublikowano 23.09.2022

Dobra Chojno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/271; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Rakołupy
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Rakołupy; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/165; Daty skrajne: 1898; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan ziemi parafii prawosławnej Rakołupy
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan ziemi parafii prawosławnej Rakołupy; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/166; Daty skrajne: 1898-1899; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Rejowiec (cerkiew, cmentarz)
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Rejowiec (cerkiew, cmentarz); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/167; Daty skrajne: 1860; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów litera B Roskosz (majątek Brzeźno)
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów litera B Roskosz (majątek Brzeźno); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/170; Daty skrajne: 1910; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Ruda
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Ruda; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/172; Daty skrajne: 1880-1884; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan lasu folwarku Siedliska
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan lasu folwarku Siedliska; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/176; Daty skrajne: 1888; Język: polski; Uwagi:

..
Plan folwarku Siedliska
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan folwarku Siedliska; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/177; Daty skrajne: 1877; Język: polski; Uwagi:

..
Plan lasu folwarku Siedliska należących do dóbr Bukowa Wielka
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan lasu folwarku Siedliska należących do dóbr Bukowa Wielka; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/178; Daty skrajne: 1888; Język: polski; Uwagi:

..
Grunty majątku Siedliszcze
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Grunty majątku Siedliszcze; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/181; Daty skrajne: 1881; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Kopia planu części dóbr Sielec
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Kopia planu części dóbr Sielec; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/182; Daty skrajne: 1876; Język: polski; Uwagi:

..
Plan projektowanych kolonii na części lasu do dóbr Sielec
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan projektowanych kolonii na części lasu do dóbr Sielec; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/184; Daty skrajne: 1876; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Sielec
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Sielec; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/185; Daty skrajne: 1897; Język: polski; Uwagi:

..
Odrys pomiaru osad karczemnych, młynarskich dóbr Stulno
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Odrys pomiaru osad karczemnych, młynarskich dóbr Stulno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/195; Daty skrajne: 1888; Język: polski; Uwagi:

..
Projekt na budowę domów ryglowych krytych dachówką - Suszno
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 22.09.2022

Projekt na budowę domów ryglowych krytych dachówką - Suszno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/197; Daty skrajne: 1921; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Syczyn
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Syczyn; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/198; Daty skrajne: 1884; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan gruntów zwolnionych z odpowiedzialności za pożar - Syczyn
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów zwolnionych z odpowiedzialności za pożar - Syczyn; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/199; Daty skrajne: 1886; Język: polski; Uwagi:

..
Odrys pomiaru dóbr Syczyn
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Odrys pomiaru dóbr Syczyn; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/201; Daty skrajne: 1887; Język: polski; Uwagi:

..
Plany części gruntów dóbr Świerże przyłączonych do dóbr Żalin
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plany części gruntów dóbr Świerszczów przyłączonych do dóbr Żalin; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/205; Daty skrajne: 1905-1918; Język: polski; Uwagi:

..
Grunty dóbr Świerże
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Grunty dóbr Świerże; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/207; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..