[Projekt szkoły powszechbej w Wólce Okopskiej, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt szkoły powszechbej w Wólce Okopskiej, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/641; Daty skrajne: 1925; Język: polski
..
[Projekt 7-klasowej szkoły powszechnej w Żmudzi, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt 7-klasowej szkoły powszechnej w Żmudzi, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/642; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt kino-teatru "Polonia" S. Najhauza w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt kino-teatru "Polonia" S. Najhauza w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/643; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt kino-teatru "Polonia" w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt kino-teatru "Polonia" w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/644; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt kino-teatru P. Dubajko w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt kino-teatru P. Dubajko w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/645; Daty skrajne: 1928; Język: polski
..
[Projekt kino-teatru N. Radlińskiego w Rejowcu, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt kino-teatru N. Radlińskiego w Rejowcu, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/647; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt domu dla Rusińskiego Dobroczynnego Stowarzyszenia "Ridna Chata" w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt domu dla Rusińskiego Dobroczynnego Stowarzyszenia "Ridna Chata" w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/649; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt rozbudowy Polskiego Klubu Społecznego w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt rozbudowy Polskiego Klubu Społecznego w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/650; Daty skrajne: 1937; Język: polski
..
[Projekt Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt Szpitala Psychiatrycznego w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/651; Daty skrajne: 1929; Język: polski
..
[Projekt przebudowy domu gminy izraelickiej na przytułek starców i ambulatorium]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt przebudowy domu gminy izraelickiej na przytułek starców i ambulatorium]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/653; Daty skrajne: 1925; Język: polski
..
[Projekt budowy domu dziecka i matki w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budowy domu dziecka i matki w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/654; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt budynków Towarzystwa Dobroczynności w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budynków Towarzystwa Dobroczynności w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/655; Daty skrajne: 1939; Język: polski
..
[Projekt domu społecznego "in. I.N.I. Budnych- w cukrowni "Rejowiec", pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt domu społecznego "in. I.N.I. Budnych- w cukrowni "Rejowiec", pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/656; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt łaźni miejskiej w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt łaźni miejskiej w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/657; Daty skrajne: 1934-1935; Język: polski
..
[Projekt budynku Zarządu Gminnego w Cycowie, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budynku Zarządu Gminnego w Cycowie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/658; Daty skrajne: 1937; Język: polski
..
[Projekt budynku Zarządu Gminnego w Krzywiczkach, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budynku Zarządu Gminnego w Krzywiczkach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/659; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt przebudowy budynków b. monopolu spirytusowego na więzienie w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt przebudowy budynków b. monopolu spirytusowego na więzienie w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/660; Daty skrajne: ; Język: polski
..
[Projekt sądu grodzkiego w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt sądu grodzkiego w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/661; Daty skrajne: 1939; Język: polski
..
[Projekt remizy Ochotniczej Straży Ogniowej w Siedliszczu, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt remizy Ochotniczej Straży Ogniowej w Siedliszczu, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/662; Daty skrajne: 1935; Język: polski
..
[Projekt domu dochodowego magistratu w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt domu dochodowego magistratu w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/663; Daty skrajne: 1924; Język: polski
..
[Projekt domu mieszkalnego D. Altera i J. Szczupaka w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt domu mieszkalnego D. Altera i J. Szczupaka w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/664; Daty skrajne: 1924; Język: polski
..
[Projekt domu mieszkalnego D. Dekreta w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt domu mieszkalnego D. Dekreta w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/665; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt nadbudowy piętra F. Fałkowskiego w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt nadbudowy piętra F. Fałkowskiego w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/666; Daty skrajne: 1924; Język: polski
..
[Projekt na odbudowę piętra domu mieszkalengo i. Giewonta w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt na odbudowę piętra domu mieszkalengo i. Giewonta w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/667; Daty skrajne: 1925; Język: polski
..
[Projekt nadbudowy II p. domu mieszkalnego I. Moncarza w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt nadbudowy II p. domu mieszkalnego I. Moncarza w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/668; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt nadbudowy piętra domu M. Rozenbauma w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt nadbudowy piętra domu M. Rozenbauma w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/669; Daty skrajne: 1931; Język: polski
..
[Projekt domu mieszkalnego cukrowni "Trawniki", pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt domu mieszkalnego cukrowni "Trawniki", pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/670; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt budowy domu mieszkalnego czynszowego dla magistratu miasta Chełma]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budowy domu mieszkalnego czynszowego dla magistratu miasta Chełma]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/671; Daty skrajne: 1928; Język: polski
..
[Projekt budynków gospodarczych w maj. państw. Pobołowice, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budynków gospodarczych w maj. państw. Pobołowice, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/672; Daty skrajne: 1931; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego A. Dąbrowskiego w Dubience, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego A. Dąbrowskiego w Dubience, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/789; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..