[Projekt motorowni przy młynie J. Budnego w Rejowcu, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Rejowiec
30.01.2024

[Projekt motorowni przy młynie J. Budnego w Rejowcu, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/543; Daty skrajne: 1936; Język: polski