[Projekt Sali teatralnej w domu dochodowym magistratu w Chełmie]
Źródła archiwalne
*
Miasto Chełm
12.02.2024

[Projekt Sali teatralnej w domu dochodowym magistratu w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/648; Daty skrajne: 1926; Język: polski