[Projekt młyna motorowego S. Rubina w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego S. Rubina w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/527; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt magazynu i motorowni przy młynie S. Rubina i S-ka w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt magazynu i motorowni przy młynie S. Rubina i S-ka w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/528; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego L. Zomenberga w kol. Chylin, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego L. Zomenberga w kol. Chylin, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/529; Daty skrajne: 1933; Język: polski
..
[Projekt odbudowy spalonego młyna motorowego K. Tewsa w Cycowie, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt odbudowy spalonego młyna motorowego K. Tewsa w Cycowie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/530; Daty skrajne: 1935; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego A. Rafalskiego i S. Markiewicza w Hucie Rudej, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego A. Rafalskiego i S. Markiewicza w Hucie Rudej, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/531; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt nadbudowy młyna S. Samberga i S-ka w Kamieniu, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt nadbudowy młyna S. Samberga i S-ka w Kamieniu, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/534; Daty skrajne: 1936; Język: polski
..
[Projekt nadbudowy poddasza w młynie motorowym G. Dalke w Kamieniu, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt nadbudowy poddasza w młynie motorowym G. Dalke w Kamieniu, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/535; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego J. Kapica Leśniowskim, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego J. Kapica Leśniowskim, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/537; Daty skrajne: 1934; Język: polski
..
[Projekt młyna W. Mazurka w Nowosiółkach, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna W. Mazurka w Nowosiółkach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/538; Daty skrajne: 1939; Język: polski
..
[Projekt młyna S. Skórski i B. Fiżuły w pokrówce, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna S. Skórski i B. Fiżuły w pokrówce, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/541; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego S. Zakolskiego w Rudzie, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego S. Zakolskiego w Rudzie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/545; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego W. Żukowskiego w os. Siedliszcze, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego W. Żukowskiego w os. Siedliszcze, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/550; Daty skrajne: 1935; Język: polski
..
[Projekt młyna gospodarczego M. Szupera w Siedliszkach, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna gospodarczego M. Szupera w Siedliszkach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/551; Daty skrajne: 1935; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego M. Chomy i s-ka we wsi Sielec, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego M. Chomy i s-ka we wsi Sielec, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/553; Daty skrajne: 1934; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego J. Kiszowara w Syczynie, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego J. Kiszowara w Syczynie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/554; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt młyna i tartaku M. Bieńkowskiego w Świerszowie, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna i tartaku M. Bieńkowskiego w Świerszowie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/555; Daty skrajne: 1921-1922; Język: polski
..
[Projekt młyna A. Hr. Tarnowskiego w maj. Świerże, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna A. Hr. Tarnowskiego w maj. Świerże, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/556; Daty skrajne: 1926; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego Z. Wielowiejskiej w maj. Uher, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego Z. Wielowiejskiej w maj. Uher, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/557; Daty skrajne: 1926; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego E. Diot w Wólce Cycowskiej, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego E. Diot w Wólce Cycowskiej, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/558; Daty skrajne: 1929; Język: polski
..
[Projekt urządzenia mlyna T. Dziewickiego w Wólce Leszczańskiej, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt urządzenia mlyna T. Dziewickiego w Wólce Leszczańskiej, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/559; Daty skrajne: 1936; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego A. Chodorowskiego w Żulinie, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego A. Chodorowskiego w Żulinie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/560; Daty skrajne: 1939; Język: polski
..
[Projekt olejarni motorowej E. Montagowej w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt olejarni motorowej E. Montagowej w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/561; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt Fabryki Wody Sodowej i Lemoniady N. Nikalbojna w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt Fabryki Wody Sodowej i Lemoniady N. Nikalbojna w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/562; Daty skrajne: 1928; Język: polski
..
[Projekt rzeźni drobiu dla gminy wyznaniowej żydowskiej w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt rzeźni drobiu dla gminy wyznaniowej żydowskiej w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/563; Daty skrajne: 1937; Język: polski
..
[Projekt budowy hali do badania mięsa przy rzeźni A. Altera w Dorohusku, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budowy hali do badania mięsa przy rzeźni A. Altera w Dorohusku, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/564; Daty skrajne: 1933; Język: polski
..
[Projekt budowy hali uboju i przedchłodni przy rzeźni A. Altera w Dorohusku, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budowy hali uboju i przedchłodni przy rzeźni A. Altera w Dorohusku, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/565; Daty skrajne: 1937; Język: polski
..
[Projekt przebudowy domu na rzeźnię M. Lederera w Rudzie Opalin, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt przebudowy domu na rzeźnię M. Lederera w Rudzie Opalin, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/566; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt rzeźni S. Tenenbauma we wsi Sielce, pow. chełmski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt rzeźni S. Tenenbauma we wsi Sielce, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/567; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt tartaku H. Goldwaga w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt tartaku H. Goldwaga w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/568; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt tartaku spółki przemysłowo leśnej "Berkos" w Chełmie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt tartaku spółki przemysłowo leśnej "Berkos" w Chełmie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/569; Daty skrajne: 1933-1938; Język: polski
..