Grunty dóbr i wsi Świerże
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Grunty dóbr i wsi Świerże; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/208; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Świerże
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Świerże; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/210; Daty skrajne: 1905-1906; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan kolonii Świerże
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plan kolonii Świerże; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/213; Daty skrajne: 1919; Język: polski; Uwagi:

..
Plany gruntów dóbr Tarnów
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plany gruntów dóbr Tarnów; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/214; Daty skrajne: 1885-1886; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plany folwarku i gruntów Tarnów-Aleksandrówka
Plany >>
Opublikowano 22.09.2022

Plany folwarku i gruntów Tarnów-Aleksandrówka; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/216; Daty skrajne: 1882; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Król August II nadaje wójtostwo czerwonogrodzkie Adamowi Zabłockiemu towarzyszowi roty pancernej
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 22.09.2022

Król August II nadaje wójtostwo czerwonogrodzkie Adamowi Zabłockiemu towarzyszowi roty pancernej; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 10/20337; karta/strona: 189v-189; Data: 1698 obóz pod Mołozewem;

..
Cmentarz prawosławny w Roztoce
Zabytki >> Cmentarze
Opublikowano 21.09.2022

Dzisiaj kilka zdjęć z wędrówek po gminie Żmudź a dokładniej Roztoce miejscowości z bogatą historią, ale też z ciekawym zabytkiem w postaci cmentarza prawosławnego. Zwiedzając pozostałości cmentarza uderza brak nadzoru nad tym zabytkiem a przecież to mogiły mieszkańców tej miejscowości tej ziemi od setek lat. Początkowo w Roztoce mamy parafię greckokatolicką do której przynależały Roztoka, Lipinki i do 1828 roku Dryszczów (przeniesiony do Żmudzi). Po przemianowaniu parafii greckokatolickiej na prawosławną do Roztoki i Lipinek dołącza Ksawerów. Namacalną pozostałością tego jest cmentarz, ale również księgi stanu cywilnego urodzonych, małżeństw i zgonów przechowywane w Archiwum Państwowym w Lubinie Dotyczy to zespołu nr 2115 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Rostoce z lat 1810-1874 w większości do 1867 roku pisany w języku polskim oraz zespołu nr 2292 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rostoce z lat 1875-1908 w całości pisany po rosyjsku. Ciekawostka w zbiorach Arc

Więcej ...
..
Plan gruntów części folwarku Starzyńskich - Liszno
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan gruntów części folwarku Starzyńskich - Liszno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/103; Daty skrajne: 1879; Język: polski; Uwagi:

..
Plan zamiany gruntów w dobrach (folwark) Liszno A i B
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan zamiany gruntów w dobrach (folwark) Liszno A i B; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/104; Daty skrajne: 1886; Język: polski; Uwagi:

..
Plan części gruntów i folwarku Łukówek Piękny
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan części gruntów i folwarku Łukówek Piękny; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/112; Daty skrajne: 1893; Język: polski; Uwagi:

..
Plan łąk, wód i pastwisk należących do folwarku Nadrybie
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan łąk, wód i pastwisk należących do folwarku Nadrybie; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/141; Daty skrajne: 1883; Język: polski; Uwagi:

..
Plan części wsi Obłonie (Antonin)
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan części wsi Obłonie (Antonin); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/146; Daty skrajne: 1880-1881; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plany gruntów folwarku Plisków
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plany gruntów folwarku Plisków; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/155; Daty skrajne: 1892-1893; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów dworskich dóbr Pniówno
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan gruntów dworskich dóbr Pniówno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/157; Daty skrajne: 1874-1878; Język: polski; Uwagi:

..
Plan folwarku Podpakule oraz lasów przyległych do dóbr Bukowa Wielka
Plany >>
Opublikowano 19.09.2022

Plan folwarku Podpakule oraz lasów przyległych do dóbr Bukowa Wielka; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/159; Daty skrajne: 1888-1889; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów chłopskich Krobonosz (gmina Staw)
Plany >>
Opublikowano 18.09.2022

Plan gruntów chłopskich Krobonosz (gmina Staw); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/84; Daty skrajne: 1890; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Grunty dóbr folwarki i włościan Leśniowice (majątek Ruda)
Plany >>
Opublikowano 18.09.2022

Grunty dóbr folwarki i włościan Leśniowice (majątek Ruda); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/94; Daty skrajne: bez daty; Język: polski; Uwagi:

..
Rejestr pomiarowy Lipówki
Plany >>
Opublikowano 18.09.2022

Rejestr pomiarowy Lipówki; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/100; Daty skrajne: 1895; Język: polski; Uwagi:

..
Plan łąk majątku Brzeźno
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan łąk majątku Brzeźno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/22; Daty skrajne: 1910; Język: polski; Uwagi:

..
Plan dóbr (folwark) Bukowa Mała po oddzieleniu folwarku Holenderni
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan dóbr (folwark) Bukowa Mała po oddzieleniu folwarku Holenderni; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/23; Daty skrajne: 1896-1899; Język: polski; Uwagi:

..
Plan części gruntów dóbr Podpakule i Wycinki - Bukowa Wielka
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan części gruntów dóbr Podpakule i Wycinki - Bukowa Wielka; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/24; Daty skrajne: 1887; Język: polski; Uwagi:

..
Plan części dóbr Bukowa Wielka
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan części dóbr Bukowa Wielka; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/25; Daty skrajne: 1877; Język: polski; Uwagi:

..
Kopia pierworysu pomiaru dóbr Busówno
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Kopia pierworysu pomiaru dóbr Busówno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/27; Daty skrajne: 1895-1896; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów parafii prawosławnej Busówno
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan gruntów parafii prawosławnej Busówno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/29; Daty skrajne: 1893-1894; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan części dóbr Busówno
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan części dóbr Busówno; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/30; Daty skrajne: 1895; Język: polski; Uwagi:

..
Plan kolonii Cyców A
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan kolonii Cyców A; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/34; Daty skrajne: 1882; Język: polski; Uwagi:

..
Folwark, plan folwarku, grunty dóbr i folwarku Czułczyce
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Folwark, plan folwarku, grunty dóbr i folwarku Czułczyce; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/40; Daty skrajne: 1877, 1887; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan kolonii położonej we wsi Dorohucza
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan kolonii położonej we wsi Dorohucza; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/46; Daty skrajne: 1867; Język: polski; Uwagi:

..
Plan gruntów majątku Dorohucza (budowa szosy Włodawa -Fajsławice)
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan gruntów majątku Dorohucza (budowa szosy Włodawa -Fajsławice); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/47; Daty skrajne: 1899; Język: rosyjski; Uwagi:

..
Plan dóbr, dobra, plan części dóbr oraz dobra L.B. Okęckiego - Dorohusk
Plany >>
Opublikowano 17.09.2022

Plan dóbr, dobra, plan części dóbr oraz dobra L.B. Okęckiego - Dorohusk; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/49; Daty skrajne: 1887-1888; Język: polski; Uwagi:

..