[Projekt młyna motorowego L. Zomenberga w kol. Chylin, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Wierzbica
Opublikowano 24.03.2024

[Projekt młyna motorowego L. Zomenberga w koloni Chylin, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/529; Daty skrajne: 1933; Język: polski

.. Chylin L. Zomenberg Młyn motorowy
Inwentarz wsi Chylin spisany przy tradycji
Źródła archiwalne >> Gmina Wierzbica
Opublikowano 24.01.2024

Inwentarz wsi Chylin spisany przy tradycji; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 78/20405; karta/strona: 121-122; Data: 1775 Chylin; Jest podany rejestr chłopów i określone są ich powinności.

.. Chylin