[Projekt młyna drewnianego F. Prusa w kolonia Sarniak, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Leśniowice
Opublikowano 22.02.2024

[Projekt młyna drewnianego F. Prusa w kolonia Sarniak, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/403/0/5.5/546; Daty skrajne: 1936; Język: polski

.. Sarniak