[Projekt młyna gazowego A. Dąbrowskiego w Dubience, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna gazowego A. Dąbrowskiego w Dubience, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/790; Daty skrajne: 1936; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego J. Semeniuka w Raciborowicach, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego J. Semeniuka w Raciborowicach, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/810; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt budowy kaszarni A. Sobla w Dubience, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budowy kaszarni A. Sobla w Dubience, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/821; Daty skrajne: 1928; Język: polski
..
[Projekt tartaku firmy "Przemysł leśny" Sz. Bursztyna w Skryhiczynie, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt tartaku firmy "Przemysł leśny" Sz. Bursztyna w Skryhiczynie, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/827; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt tartaku S-ki Zamojski Przemysłu Drzewnego w Strzelcach, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt tartaku S-ki Zamojski Przemysłu Drzewnego w Strzelcach, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/828; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt tartaku A. Schneida i S-ka w Strzeleckiej Maziarnii, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt tartaku A. Schneida i S-ka w Strzeleckiej Maziarnii, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/829; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt szkoły powszechnej w Skryhiczynie, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt szkoły powszechnej w Skryhiczynie, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/867; Daty skrajne: 1925; Język: polski
..
[Projekt przebudowy domu Sz. Cukiermana na kino M. Panasiewicza w Dubience, pow. hrubieszowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt przebudowy domu Sz. Cukiermana na kino M. Panasiewicza w Dubience, pow. hrubieszowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/874; Daty skrajne: 1934; Język: polski
..
[Projekt odbudowy gorzelni, rektyfikacji, rozlewni i magazynu w majątku ziemskim Sz. Ajchenbauma w Siedliskach, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt odbudowy gorzelni, rektyfikacji, rozlewni i magazynu w majątku ziemskim Sz. Ajchenbauma w Siedliskach, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1140; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt odbudowy gorzelni J. hr. Sworczewskiego w maj. Żdżanne, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt odbudowy gorzelni J. hr. Sworczewskiego w maj. Żdżanne, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1141; Daty skrajne: 1926; Język: polski
..
[Projekt folwark fabryki przetworów owocowych L. Bazylki w Krasnymstawie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt folwark fabryki przetworów owocowych L. Bazylki w Krasnymstawie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1142; Daty skrajne: 1921; Język: polski
..
[Projekt krupiarni motorowej J. Kozickiego w Bończy, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt krupiarni motorowej J. Kozickiego w Bończy, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1143; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt budynku dla Spółdzielni Mleczarskiej w Łopienniku Dolnym, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budynku dla Spółdzielni Mleczarskiej w Łopienniku Dolnym, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1144; Daty skrajne: 1928; Język: polski
..
[Projekt budynku Spółdzielni Mleczarskiej w Matochwieju, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budynku Spółdzielni Mleczarskiej w Matochwieju, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1145; Daty skrajne: 1927-1928; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego S. Kostrzanowskiego w Krasnymstawie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego S. Kostrzanowskiego w Krasnymstawie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1146; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt budowy młyna parowego L. Ajzensztajna w Krasnymstawie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt budowy młyna parowego L. Ajzensztajna w Krasnymstawie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1147; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt motorowni przy młynie wodnym w maj. państwowym w Krasnymstawie]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt motorowni przy młynie wodnym w maj. państwowym w Krasnymstawie]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1148; Daty skrajne: 1925; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego H. Listhosa w Krasnymstawie
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego H. Listhosa w Krasnymstawie; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1149; Daty skrajne: 1930; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego T. Błazuckiego w Bzówku, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego T. Błazuckiego w Bzówku, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1150; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt powiększenia budynku maszynowni istniejącego młyna motorowego T. Błazuckiego w Bzówku,pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt powiększenia budynku maszynowni istniejącego młyna motorowego T. Błazuckiego w Bzówku,pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1151; Daty skrajne: 1927; Język: polski
..
[Projekt młyna i tartaku w maj. Bończa hr. A. Potockiego, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna i tartaku w maj. Bończa hr. A. Potockiego, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1152; Daty skrajne: 1924; Język: polski
..
[Projekt młyna J. i H. Matyjaszka w Czernięcinie, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna J. i H. Matyjaszka w Czernięcinie, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1153; Daty skrajne: 1938; Język: polski
..
[Projekt młyna wodnego K. Grudzickiego w Dąbku, pow. krasnystwaski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna wodnego K. Grudzickiego w Dąbku, pow. krasnystwaski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1154; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego H. Brzozowskiego i Gila w Drewniakach, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego H. Brzozowskiego i Gila w Drewniakach, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1155; Daty skrajne: 1923; Język: polski
..
[Projekt młyna parowego T-wa Akcyjnego w Gorzkowie, pow. krasnystowski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna parowego T-wa Akcyjnego w Gorzkowie, pow. krasnystowski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1156; Daty skrajne: 1922; Język: polski
..
[Projekt młyna wodnego M. Blanka i F. Zalcmana w Gorzkowie, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna wodnego M. Blanka i F. Zalcmana w Gorzkowie, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1157; Daty skrajne: 1924; Język: polski
..
[Projekt młyna motorowego K. Babiarza i Sz. Blata w Izbicy, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna motorowego K. Babiarza i Sz. Blata w Izbicy, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1158; Daty skrajne: 1920; Język: polski
..
[Projekt młyna parowego J. Goldberga i A. Fridmana w Izbicy, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna parowego J. Goldberga i A. Fridmana w Izbicy, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1159; Daty skrajne: 1924; Język: polski
..
[Projekt młyna elektrycznego Blusztajna i Kligiera w Izbicy, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna elektrycznego Blusztajna i Kligiera w Izbicy, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1160; Daty skrajne: 1932; Język: polski
..
[Projekt młyna elektrycznego K. Babiarza w os. Izbica, pow. krasnystawski]
Projekty budowlane >>
Opublikowano 11.09.2022
[Projekt młyna elektrycznego K. Babiarza w os. Izbica, pow. krasnystawski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/1161; Daty skrajne: 1937; Język: polski
..