Strona Główna
NUMER METRYKI DATA ZGONU MIEJSCE ZGONU IMIĘ i NAZWISKO ZMARŁEJ/ZMARŁEGO RODZICE ZMARŁEJ/ZMARŁEGO NAZWISKO RODOWE MATKI PARAFIA
6 1921-01-25 Raciborowice Maksym Szołoch Jan i Tatiana Borkowskich Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
2 1920-11-15 Białopole Mikołaj Winnik Laurenty i Maria Borysów Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
15 1920-12-21 Raciborowice Tekla Nowosad Jakub i Maria małż. Kowalczuków Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
10 1920-12-15 Buśno Jan Lewczuk Józef i Maria Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
9 1920-11-28 Buśno Stefan Steć Dawid i Maria Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
8 1920-11-06 Buśno Natalia Steć Jan i Zofia małż. Nowosad Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie