INDEKS GENEALOGICZNY
Moduł zawiera całość metryk urodzeń wprowadzonych do bazy. Opis zawiera wszystkie dane zawarte w pojedynczym wpisie metrykalnym
Moduł zawiera całość metryk małżeństw wprowadzonych do bazy. Opis zawiera wszystkie dane zawarte w pojedynczym wpisie metrykalnym
Moduł zawiera całość metryk zgonów wprowadzonych do bazy. Opis zawiera wszystkie dane zawarte w pojedynczym wpisie metrykalnym
W module tym znajda państwo podsumowania ilości wprowadzonych do bazy metryk z podziałem na poszczególne parafie, wykaz jakie lata zostały zindeksowane i wprowadzone do bazy oraz krótkie rysy opisujące poszczególne parafie z podziałem na gminy.
Skrócony wykaz urodzeń z podziałem na poszczególne miejscowości. Pozwala w sposób dość obrazowy pokazać strukturę ilościową ludności Greckokatolickiej, Prawosławnej i Rzymskokatolickiej zamieszkującej daną miejscowość.
Skrócony wykaz zgonów z podziałem na poszczególne miejscowości. Pozwala w sposób dość obrazowy pokazać strukturę ilościową ludności Greckokatolickiej, Prawosławnej i Rzymskokatolickiej zamieszkującej daną miejscowość..
Zestawienie metryk urodzeń według poszczególnych roczników.
Zestawienie metryk zgonów według poszczególnych roczników.
Jest to wersja eksperymentalna pozwalająca na powiązanie ze sobą metryk urodzin małżeństw i zgonów w ramach jednej tabeli. W zamyśle ma pomagać w pozwiązywaniu metryk pomiędzy sobą. W związku z częstymi przypadkami zapisu imienia i nazwiska przez różne osoby w odmiennym brzmieniu nie zawsze pozwala na ich powiązanie.