O Sotal'skom (Sošal;skom) predannom sudu za nepravil'nyja dějstvîja ego pri spravlenîi dolžnosti. О Сошальскомъ преданному Суду за неправильныя дѣйствия его при отправленiи должности
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O Sotal'skom (Sošal;skom) predannom sudu za nepravil'nyja dějstvîja ego pri spravlenîi dolžnosti. О Сошальскомъ преданному Суду за неправильныя дѣйствия его при отправленiи должности ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 166; Daty skrajne: 1842; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O Sotalskim (Soszalskim), który został oddany pod sąd za popełnione nieprawidłowości podczas wypełniania obowiązków służbowych
..
O vydače Pomeščice Sufčinskoj i bratu eja Kamenskomu pasporta za granicu a takže Rulikovskomu i Leduchovskomu. О выдачѣ Помѣщицѣ Суфчинской и брату ея Каменскому паспорта за границу а также Руликовскому и Ледуховскому
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O vydače Pomeščice Sufčinskoj i bratu eja Kamenskomu pasporta za granicu a takže Rulikovskomu i Leduchovskomu. О выдачѣ Помѣщицѣ Суфчинской и брату ея Каменскому паспорта за границу а также Руликовскому и Ледуховскому; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 167; Daty skrajne: 1842; Język: rosyjski; Uwagi: O wydaniu paszportu dla ziemianki Sufczyńskiej i dla jej brata Kamińskiego, a także dla Rulikowskiego i Leduchowskiego (Ledóchowskiego)
..
O zloupotreblenîjach inspektora ljublinskoj Policîi Saleckago. О злоупотребленiяхъ Инспектора Люблинской Полицiи Салецкаго
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O zloupotreblenîjach inspektora ljublinskoj Policîi Saleckago. О злоупотребленiяхъ Инспектора Люблинской Полицiи Салецкаго; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 168; Daty skrajne: 1842; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O malwersacjach Saleckiego, inspektora policji lubelskiej
..
O rachmistrě gubernskago Pravlenîja Skovronskom dopustivšem sebja k raznym zloupotreblenîjam. О Рахмистрѣ Губернскаго Правлунiя Сковронскомъ допустившемъ себя къ разнымъ злоупотребленiямъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O rachmistrě gubernskago Pravlenîja Skovronskom dopustivšem sebja k raznym zloupotreblenîjam. О Рахмистрѣ Губернскаго Правлунiя Сковронскомъ допустившемъ себя къ разнымъ злоупотребленiямъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 169; Daty skrajne: 1843; Język: rosyjski; Uwagi: O rachmistrzu rządu gubernialnego Skowrońskim, który dopuścił się różnych malwersacji
..
[Wykazy osób obcych poddanych i osób mających dobra w guberni lubelskiej]
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
[Wykazy osób obcych poddanych i osób mających dobra w guberni lubelskiej]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 170; Daty skrajne: 1847-1861; Język: polski, rosyjski; Uwagi:
..
[Děla političeskija i administrativnija]. [Дѣла политическiя и административная]
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
[Děla političeskija i administrativnija]. [Дѣла политическiя и административная]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 171; Daty skrajne: 1852-1860; Język: polski, rosyjski; Uwagi: Część II Sprawy policyjne i administracyjne
..
Svěděnija v raznych predmetach. Свѣдѣнiя въ разныхъ предметахъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Svěděnija v raznych predmetach. Свѣдѣнiя въ разныхъ предметахъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 172; Daty skrajne: 1866; Język: rosyjski; Uwagi: Wiadomości o różnych sprawach
..
O predpolagaemom šosse dlja soedinenija meždu ljublinskoju i volinskoju gubernjami i o učreždenîi perepravy na reke Veprže. О предполагаемомъ Шоссе для сообщенiя между Люблинскою а Волынскою Губернiями и объ учрежденiи Переправы на реке Вепршѣ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O predpolagaemom šosse dlja soedinenija meždu ljublinskoju i volinskoju gubernjami i o učreždenîi perepravy na reke Veprže. О предполагаемомъ Шоссе для сообщенiя между Люблинскою а Волынскою Губернiями и объ учрежденiи Переправы на реке Вепршѣ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 173; Daty skrajne: 1837-1842; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O planach budowy szosy łączącej gubernię lubelską i wołyńską i o urządzeniu przeprawy na rzece Wieprz
..
Ob opredelenîi v Gubernskoe pravleniě ad'jutanta po časti Duchovnoj... T. Jachovskago. Объ Опредѣленiи въ Губернское Правленiе Адьюнкта по части Духовной и Народнаго Просвѣщенiя Константина Тяховскаго
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Ob opredelenîi v Gubernskoe pravleniě ad'jutanta po časti Duchovnoj... T. Jachovskago. Объ Опредѣленiи въ Губернское Правленiе Адьюнкта по части Духовной и Народнаго Просвѣщенiя Константина Тяховскаго; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 174; Daty skrajne: 1839; Język: rosyjski; Uwagi: O wyznaczeniu adiunkta Konstantego Tiachowskiego na pomocnika w rządzie gubernialnym do spraw duchownych i oświecenia
..
O Taraškevičě skol'ko nužno izderžen na ispolnenîe obrjadov pri posvjaščenîi ego v Vikarnye Episkopy chelmskoj Eparchîi. О Тарашкевичѣ сколько нужно издерженъ на исполненiе обрядовъ при посвященiи его въ Викарные Епископа Хелмской Епархiи
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O Taraškevičě skol'ko nužno izderžen na ispolnenîe obrjadov pri posvjaščenîi ego v Vikarnye Episkopy chelmskoj Eparchîi. О Тарашкевичѣ сколько нужно издерженъ на исполненiе обрядовъ при посвященiи его въ Викарные Епископа Хелмской Епархiи; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 175; Daty skrajne: 1841-1843; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O Taraszkiewiczu, jakie poniósł koszty na wypełnienie obrzędów przy wyświęceniu jego na wikariusza biskupiego diecezji chełmskiej
..
Trak měščanin M. Ščebžešina za razglašenîe nelěepych sluchov. Тракъ мѣщанинъ М: Щебржешина за разглашенiе нелѣпыхъ слуховъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Trak měščanin M. Ščebžešina za razglašenîe nelěepych sluchov. Тракъ мѣщанинъ М: Щебржешина за разглашенiе нелѣпыхъ слуховъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 176; Daty skrajne: 1843-1853; Język: polski, rosyjski; Uwagi: Trak, mieszczanin ze Szczebrzeszyna za rozgłaszanie niedorzecznych pogłosek
..
O žiteljach g. Tarnogroda želajuščich vozsoedinitsja v Pravoslavîe. О жителяхъ Г. Тарнограда желающихъ возсоединиться въ Православiе
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O žiteljach g. Tarnogroda želajuščich vozsoedinitsja v Pravoslavîe. О жителяхъ Г. Тарнограда желающихъ возсоединиться въ Православiе; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 177; Daty skrajne: 1843-1853; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O mieszkańcach Tarnogrodu, którzy wyrazili chęć przejścia na prawosławie
..
O Teatrě v Gorodě Ljublině. О Театрѣ въ Городѣ Люблинѣ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O Teatrě v Gorodě Ljublině. О Театрѣ въ Городѣ Люблинѣ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 178; Daty skrajne: 1836-1848; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O teatrze w Lublinie
..
O tom čto Vojty Gmin upravljajuščîe ich dolžnosti Radnye i Lavniki neimějut prava nosit Usov. О томъ что Войты Гминѣ Исправляющiе ихъ должности Радные и Лавники неимѣютъ права носитъ Усовъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O tom čto Vojty Gmin upravljajuščîe ich dolžnosti Radnye i Lavniki neimějut prava nosit Usov. О томъ что Войты Гминѣ Исправляющiе ихъ должности Радные и Лавники неимѣютъ права носитъ Усовъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 179; Daty skrajne: 1837; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O tym, że wójtowie gmin oraz sprawujący obowiązki radnych i ławników nie mają prawa nosić wąsów
..
Po predmetam otnosjaščimsja k Učilišču Ljublinskoj Gimnazîi i drugim. По предметамъ относящимся къ Училищу Люблинской Гимназiи и другимъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Po predmetam otnosjaščimsja k Učilišču Ljublinskoj Gimnazîi i drugim. По предметамъ относящимся къ Училищу Люблинской Гимназiи и другимъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 180; Daty skrajne: 1836-1847; Język: rosyjski; Uwagi: Sprawy dotyczące gimnazjum lubelskiego i inne
..
Ob opredělenîi Bladimira Ušinskago v ljublinskuju Municîpal'nuju Upravu. О опредѣленiи Владимира Ушинскаго въ Люблинскую Муниципальную Управу
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Ob opredělenîi Bladimira Ušinskago v ljublinskuju Municîpal'nuju Upravu. О опредѣленiи Владимира Ушинскаго въ Люблинскую Муниципальную Управу ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 181; Daty skrajne: 1839; Język: rosyjski; Uwagi: O mianowaniu Włodzimierza Uszyńskiego pracownikiem urzędu municypalnego w Lublinie
..
[W przedmiocie osób stanu prostego zbiegłych z zagranicy uwolnionych spod dozoru policji]
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
[W przedmiocie osób stanu prostego zbiegłych z zagranicy uwolnionych spod dozoru policji]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 182; Daty skrajne: 1856-1863; Język: polski, rosyjski; Uwagi:
..
[Urzędników pozostających pod zarządem Administracji]
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
[Urzędników pozostających pod zarządem Administracji]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 183; Daty skrajne: 1855-1864; Język: polski, rosyjski; Uwagi:
..
Ob ostavlenîi vdovy Vronskoj soderžatil'niščeju počtovoj stancîi v Pjaskach. Объ оставленiи вдовы Вронской содержательницею почтовой станцiи въ М:Пяскахъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Ob ostavlenîi vdovy Vronskoj soderžatil'niščeju počtovoj stancîi v Pjaskach. Объ оставленiи вдовы Вронской содержательницею почтовой станцiи въ М:Пяскахъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 184; Daty skrajne: 1839; Język: rosyjski; Uwagi: O utrzymaniu przez wdowę Wrońską stacji pocztowej w Piaskach
..
O lěkarě Věnjavskom nenadležašče prinjavščem v lazaret veneričeskich ženščinu Rochovol'skuju, kotoraja umerla ot zdelanoj ej operacîi. О лѣкарѣ Вѣнявскомъ ненадлежаще принявщемъ въ лазаретъ венерическихъ женщину Roховольскую которая умерла отъ зделан
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O lěkarě Věnjavskom nenadležašče prinjavščem v lazaret veneričeskich ženščinu Rochovol'skuju, kotoraja umerla ot zdelanoj ej operacîi. О лѣкарѣ Вѣнявскомъ ненадлежаще принявщемъ въ лазаретъ венерическихъ женщину Roховольскую которая умерла отъ зделаной ей операцiи; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 185; Daty skrajne: 1837; Język: rosyjski; Uwagi: O lekarzu Wieniawskim, który przyjął do szpitala wenerycznego kobietę Rochowolską i która zmarła w wyniku przeprowadzonej operacji
..
O nagraždenîi Pravoslavnago svjaščennika Vĕleckago za usilnoe staranîe v prepodavanîi ruskago jazyka v Ljubl. Gimnazîi. О награжденiи Православнаго Священика Вѣлецкаго за усильное старанiе въ преподаванiи русскаго языка въ Люблинской Гимназiи
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O nagraždenîi Pravoslavnago svjaščennika Vĕleckago za usilnoe staranîe v prepodavanîi ruskago jazyka v Ljubl. Gimnazîi. О награжденiи Православнаго Священика Вѣлецкаго за усильное старанiе въ преподаванiи русскаго языка въ Люблинской Гимназiи; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 186; Daty skrajne: 1837; Język: rosyjski; Uwagi: O nagrodzeniu prawosławnego duchownego Wieleckiego, za zasługi w nauczaniu i propagowaniu języka rosyjskiego w gimnazjum lubelskim
..
O postupkach kommisara Gruběšovskago Obvoda Volovskom. О поступкахъ Коммисара Грубѣшовскаго Обвода Воловскомъ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O postupkach kommisara Gruběšovskago Obvoda Volovskom. О поступкахъ Коммисара Грубѣшовскаго Обвода Воловскомъ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 187; Daty skrajne: 1838-1841; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O poczynaniach Wołowskiego, komisarza obwodu hrubieszowskiego
..
O vračebnoj Upravě. О врачебной Управѣ
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O vračebnoj Upravě. О врачебной Управѣ; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 188; Daty skrajne: 1838; Język: rosyjski; Uwagi: O urzędzie lekarskim
..
O volnopraktykujuščem lekarě Venjavskom i Aptekarě Ginčě usilivajuščichsja byt opredel'ennymi 1 assesoram farmacîi. О вольнопрактикующемъ Лѣкарѣ Вѣнявскомъ и Аптекарѣ Гинчѣ усиливающихся бытъ опредѣленными 1-й ассесоромъ фармацiи а послѣднiй Инспекто
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O volnopraktykujuščem lekarě Venjavskom i Aptekarě Ginčě usilivajuščichsja byt opredel'ennymi 1 assesoram farmacîi. О вольнопрактикующемъ Лѣкарѣ Вѣнявскомъ и Аптекарѣ Гинчѣ усиливающихся бытъ опредѣленными 1-й ассесоромъ фармацiи а послѣднiй Инспекторомъ Врачебной Управы; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 189; Daty skrajne: b.d.; Język: polski, rosyjski; Uwagi: W polu "daty" wpisano daty skrajne zespołu O wolno praktykującym lekarzu Wieniawskim i aptekarzu Ginczu, którzy czynili wysiłki, aby zostać 1-szy asesorem farmacji, a kolejny Inspektorem Urzędu Lekarskiego
..
O Voinskich nižnich činach Rimsko-Kat. ispověanija. О Воинскихъ нижнихъ Чинахъ Римско-Католическаго Исповѣдания
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O Voinskich nižnich činach Rimsko-Kat. ispověanija. О Воинскихъ нижнихъ Чинахъ Римско-Католическаго Исповѣдания; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 190; Daty skrajne: 1839; Język: rosyjski; Uwagi: O szeregowcach i podoficerach wyznania rzymskokatolickiego
..
Ob opredělenîi otstavnago Generala byvšich Pol'skich vojsk Vejsengofa vojtom Gminy. Объ опредѣленiи отставнаго Генерала бывшихъ войск Вейсенгофа войтомъ Гмины
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Ob opredělenîi otstavnago Generala byvšich Pol'skich vojsk Vejsengofa vojtom Gminy. Объ опредѣленiи отставнаго Генерала бывшихъ войск Вейсенгофа войтомъ Гмины; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 191; Daty skrajne: b.d.; Język: rosyjski; Uwagi: W polu "daty" wpisano daty skrajne zespołu O mianowaniu dymisjonowanego generała byłego wojska polskiego Weisenhofa wójtem gminy
..
Po žalobe Verovočnago Mastera Vincovskago na poměščika Rulikovskago o raznych obidach [...]. По жалобѣ Веровочнаго Мастера Винцовскаго на Помѣщика Руликовскаго о разныхъ обидахъ и задержанiи жены его и дочери
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Po žalobe Verovočnago Mastera Vincovskago na poměščika Rulikovskago o raznych obidach [...]. По жалобѣ Веровочнаго Мастера Винцовскаго на Помѣщика Руликовскаго о разныхъ обидахъ и задержанiи жены его и дочери; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 192; Daty skrajne: 1840-1841; Język: polski, rosyjski; Uwagi: Skarga powroźnika Wincowskiego na ziemianina Rulikowskiego dotycząca różnych krzywd i uwięzienie jego żony i córki
..
Vědomosti o nerazrěšennych delach po predstavlennjam Ljublinskago Gubernskago Pravlenija. Вѣдомости о неразрѣшенныхъ Дѣлахъ по представленiямъ Люблинскаго Губернскаго Правленiя
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
Vědomosti o nerazrěšennych delach po predstavlennjam Ljublinskago Gubernskago Pravlenija. Вѣдомости о неразрѣшенныхъ Дѣлахъ по представленiямъ Люблинскаго Губернскаго Правленiя; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 193; Daty skrajne: 1842-1843; Język: polski, rosyjski; Uwagi: Wykaz nierozstrzygniętych spraw przedłożony przez lubelski rząd gubernialny
..
O nevygodnom poměščenîi v Gorodě Ljublině Vračebnoj Upravy. О невыгодномъ помѣщенiи въ Городѣ Люблинѣ Врачебной Управы
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O nevygodnom poměščenîi v Gorodě Ljublině Vračebnoj Upravy. О невыгодномъ помѣщенiи въ Городѣ Люблинѣ Врачебной Управы; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 194; Daty skrajne: 1842-1843; Język: polski, rosyjski; Uwagi: O nieopłacalności umieszczenia w Lublinie urzędu lekarskiego
..
O Poměščikě Zbyševskom za vydaču Kuzminskamu svidetel'stva. О Помѣщикѣ Збышевскомъ за выдачу Кузьминскому свидѣтельства
Źródła archiwalne >>
Opublikowano 31.08.2022
O Poměščikě Zbyševskom za vydaču Kuzminskamu svidetel'stva. О Помѣщикѣ Збышевскомъ за выдачу Кузьминскому свидѣтельства; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.2 Akta tajne; Sygnatura: 195; Daty skrajne: b.d.; Język: rosyjski; Uwagi: W polu "daty" wpisano daty skrajne zespołu O ziemianinie Zbyszewskim, który miał wydać świadectwo Kuźmińskiemu
..