[Projekt młyna motorowego L. Zomenberga w kol. Chylin, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Wierzbica
24.03.2024

[Projekt młyna motorowego L. Zomenberga w koloni Chylin, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/529; Daty skrajne: 1933; Język: polski