Inwentarz części dóbr Rakołupy, Horodyska i Leśniowice, spisany przy przejęciu dóbr przez Franciszka Poletyło, cześnika winnickiego z rąk Karoliny Potockiej
Źródła archiwalne >> Gmina Leśniowice
Opublikowano 26.02.2024

Inwentarz części dóbr Rakołupy, Horodyska i Leśniowice, spisany przy przejęciu dóbr przez Franciszka Poletyło, cześnika winnickiego z rąk Karoliny Potockiej; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 95/20422; karta/strona: 675-677; Data: 1784 Rakołupy; Poddani i ich powinności.

.. Rakołupy Franciszek Poletyło,Karolina Potocka Inwentarz
Inwentarz wsi Rakołupy, spisany przy oddaniu Wojciechowi Poletyło z rąk Tarła, starosty stężyckiego
Źródła archiwalne >> Gmina Leśniowice
Opublikowano 31.01.2024

Inwentarz wsi Rakołupy, spisany przy oddaniu Wojciechowi Poletyło z rąk Tarła, starosty stężyckiego; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 83/20410; karta/strona: 208-211; Data: 1778 Rakołupy;

.. Rakołupy