Gmina Kamień

K. Chociszewska składa rejestr majątku ruchomego przekazanego Radeckiemu we wsi Kamień; Data i miejsce: 1772 Kamień; Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół/Sygnatura: Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 78/20405; Karta/Strona: 726

Inwentarz poddanych we wsi Pławanice - spisany przy przekazaniu części dóbr w posesję Gostkowskiemu; Data i miejsce: 1756 Pławanice; Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół/Sygnatura: Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 58/20385; Karta/Strona: 584-584r