Gmina Chełm

Grzegorz Hołysz poddany ze wsi Rożdżałów sprzedaje swoją działkę pańszczyźnianą (trzecia część ćwiercizny), odziedziczoną po stryju swemu bratu Wojciechowi za 10zł; Data i miejsce: 1739 Chełm; Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół/Sygnatura: Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 138/20223; Karta/Strona: 731