GMINA BIAŁOPOLE

Gmina Białopole nigdy nie tworzyła jednolitej parafii rzymskokatolickiej. Teren dzisiejszej gminy do 1921 roku był podzielony pomiędzy trzy parafie. I tak do parafii w Dubience należały dzisiejsze Grobelki, Maziarnia Strzelecka, Strzelce i Teremiec. Do parafii w Uchaniach Białopole, Bogdanówka (w metrykach zwana jako Bohdanka, Bogdanka Majdan Białopole), Buśno, Busienie, Teresin. Do parafii Moniatycze: Kurmanów, Raciborowice, Zaniże.. Sytuacja uległa diametralnej zmianie po erygowaniu w pierwszej połowie 1921 roku Parafii rzymskokatolickiej w Buśniu która objęła swym zasięgiem miejscowości Białopole, Bogdanówka, Buśno, Horeszkowice, Kicin, Kurmanów, Raciborowice, Strzelce, Teremiec, Teresin, Zabudnowo, jedynie Grobelki nadal pozostały w parafii w Dubience

W przypadku wyznania greckokatolickiego sytuacja przedstawia się o wiele lepiej bo istniejąca od XVII w parafia greckokatolicka a po 1875 roku prawosławna w Buśniu swoim zasięgiem obejmowała całość dzisiejszej gminy za wyjątkiem Strzelec w których istniała osobna cerkiew początkowo greckokatolicka a następnie prawosławna

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach

Urodzenia z lat: 1820-1917

Małżeństwa z lat: 1821-1917

Zgony z lat: 1821-1879, [1880], 1881-1905, [1906], 1907-1917

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Moniatyczach

Urodzenia z lat: 1826-1839

Małżeństwa z lat: 1826-1839

Zgony z lat: 1826-1839

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Buśniu

Urodzenia z lat: 1810, 1826-1828, 1859

Małżeństwa z lat: 1810, 1826-1828, 1859

Zgony z lat: 1810, 1826-1828, 1859

 

PRZEJDŹ DO BAZY

 

GMINA DUBIENKA

Gmina Dubienka pod względem wyznania rzymskokatolickiego stanowiła jednolity twór i od najdawniejszych czasów jej obszar pokrywał się z obszarem dzisiejsze gminy wychodząc swego czasu na obszar sąsiednich gmin Białopola, Dorohuska (Turka), Żmudzi. Miejscowości należące do parafii rzymskokatolickiej w Dubience które stanowiły trzon parafii to: Brzozowiec, Dubienka, Janostrów, Majdan Siedliski, Siedliszcze, Siedliszcze Bramowe, Skryhiczyn, Starosiele, Strzelce, Uchańka. Pierwsze zmiany rozpoczęły się w latach 50 XIX w., gdy z dóbr Siedliszcze Bramowe i Majdanu Siedliskiego zaczęły tworzyć się poszczególne wsie na początku Rogatka, Następnie Karolówka, która przeszła w Kajetanówkę i kolejne Grobelki, Gałęzów, Holendry, Janostrów, Jasienica, Józefów, Kazimierówka Krynica, Lipniki, Mateuszowo, Nowokajetanówka, Poduchańka, Radziejów, Rudka, Stanisławówka, Teremiec, Tuchanie, Zagórnik. Kolejna zmiana zaszła w latach 80 XIX w gdy zlikwidowano Parafię Rzymskokatolicką w Dorohusku dzieląc ją pomiędzy Parafie w Świerżach/Żalinie i Dubience. Do parafii w Dubience przyłączono wtedy miejscowości Ladyniska i Mościska. Co ciekawe na początku XX w gdy przywrócono parafię w Dorohusku miejscowości te nie powróciły już do macierzystej parafii, lecz pozostały w Dubience. Wybuch I wojny światowej nie przyniósł większych zmian natomiast utworzenie wolnej i niepodległej Polski miało już decydujący wpływ na nowy podział terytorialny parafii rzymskokatolickiej w Dubience. Dotychczasowe starania władz kościelnych mające na celu rozbudowę sieci parafii skutecznie blokowany przez rządy carskie w wolnej Polsce nabrały tępa dotknęły również parafie dubienecką głównie za sprawa utworzenia nowych parafii rzymskokatolickich w Buśnie i Klesztowie. Do nowo powstałej parafii w Buśnie przyłączono Strzelce i Teremiec pozostawiając jednak Grobelki, natomiast do nowo powstałej parafii w Klesztowie Gałęzów, Kazimierówkę

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience

Urodzenia z lat: 1797-1908

Małżeństwa z lat: 1797-1908

Zgony z lat: 1797-1908

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Dubience

Urodzenia z lat: 1810, 1826-1827, 1856-1870

Małżeństwa z lat: 1826-1827, 1856-1870

Zgony z lat: 1810, 1826-1827, 1856-1869

 

PRZEJDŹ DO BAZY

 

GMINA ŻMUDŹ

Notatka w opracowani

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Roztoce

Urodzenia z lat: 1826-1829, [1830], 1831-1839

Małżeństwa z lat: 1826-1829, [1830], 1831-1839

Zgony z lat: 1826-1829, [1830], 1831-1839

 

PRZEJDŹ DO BAZY

 

UWAGI

  • Rok zaznaczony nawiasem kwadratowym [ROK] oznacza brak zachowanych ksiąg.
  • Przystępując do indeksacji Parafii Rzymskokatolickiej w Dubience została przeze mnie zindeksowana w całości natomiast jeśli chodzi o parafie rzymskokatolickie w Uchaniach i Moniatyczach, indeksowałem metryki Urodzin Małżeństw i Zgonów (UMZ) tylko dotyczące miejscowości z gminy Białopole pomijając inne należące obecnie do gmin Hrubieszów, Uchanie i Wojsławice