Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 141 Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Włościańskich; Sygnatura: 235; Tytuł oryginalny: Планъ земель поступившихъ въ собственность крестьянъ селенiя жмудь люблинской губернiи, холискaго уезда, жмудской гмины; Daty skrajne: 1901 r.; Języki: rosyjski; Rodzaj mapy: szczegółowa, katastralna (ewidencyjna); Układ współrzędnych: lokalny; Wykonawca: rysował

Uwagi: rysował Ratajewicz Edward - etatowy geometra Lubelskiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Włościańskich.

Sekcja 1

 

Sekcja 2

 

Sekcja 3

 

Sekcja 4

 

Sekcja 5