Skizze der Stadt Dubienka des Kreises in Hrubieszów; Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 636 Zbiór Planów Różnych Urzędów; Daty Skrajne: 1914-1918 r.; Sygnatura 1310; Języki: niemiecki; Status rękopisu mapy:

Szkic planu ukazujący Dubienkę w Początkach XX w.