Plany Gmina Dubienka

Skizze der Stadt Dubienka des Kreises in Hrubieszów; Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 636 Zbiór Planów Różnych Urzędów; Daty Skrajne: 1914-1918 r.; Sygnatura 1310; Języki: niemiecki; Status rękopisu mapy:

Idąc za ciosem prezentuje kolejne skany planów dotyczących dóbr Siedliszcze Bramowe a dokładniej wydzielającej się z nich wsi na planie nazwanej Stanisławka ale dla nas znana jako Stanisławówka. Przepiękna wieś położona obecnie na obszarze leśnym granicząca z Mateuszowem i Uchańką.  Przed wojną jak i po jej zakończeniu wieś dość ludna dziś prawie nie zamieszkała. Według opowieści mojego taty to drogą przez Stanisłąwówkę jechał nasz słynny dubieniecki czołg. Jednostka z której pochodzi plan wchodzi w skład zespołu nr 1053 Hipoteka miasta Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego przechowywanego w Archiwum Państwowym w Zamościu pod sygnaturą nr 628 w spisie zdawczo-odbiorczym nr 3-2002. Plan sporządzony 8 października 1880 roku. Zapraszam więc do oglądania planu.

Plan realności miasta narodowego Dubienki...obwodzie hrubieszowskim położonego; Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 636 Zbiór Planów Różnych Urzędów; Daty Skrajne: 1822 r.; Sygnatura 143; Języki: polski; Status rękopisu mapy: