Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 636 Zbiór Planów Różnych Urzędów; Daty Skrajne: 1859 r.; Języki: polski; Języki: polski; Rodzaj mapy: szczegółowa, katastralna (ewidencyjna); Układ współrzędnych: lokalny; Wykonawca: rysował

Laskowski Michał; Uwagi: z pierworysów z 1852 r. i 1862 geometrów Batkie i Laskowskiego; zły stan zachowania drugiej części planu dotyczący Buśna

Widok wsi Białopole

 

Widok wsi Buśno