Plany Gmina Białopole

Dzisiaj ciekawy plan z 1880 roku odnaleziony w zbiorach ksiąg hipotecznych dotyczący mojej rodzinnej wsi Grobelki. Jednostka z której pochodzi plan wchodzi w skład zespołu nr 1053 Hipoteka miasta Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego przechowywanego w Archiwum Państwowym w Zamościu pod sygnaturą nr 628 w spisie zdawczo-odbiorczym nr 3-2002. Ciekawe że w tym samym zbiorze możemy odnaleźć jeszcze dwie księgi dotyczące Grobelek lecz w żadnej nie znajdziemy żadnego planu dotyczącej tej wsi choć chronologicznie jest ona drugą po Rogatce która wyodrębniła się z dóbr Siedliszcze Bramowe. Zapraszam więc do oglądania planu

Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 636 Zbiór Planów Różnych Urzędów; Daty Skrajne: 1859 r.; Języki: polski; Języki: polski; Rodzaj mapy: szczegółowa, katastralna (ewidencyjna); Układ współrzędnych: lokalny; Wykonawca: rysował