Białopole, w[ie]ś, pow[iacie]. hrubieszowski, gm[ina]. Strzelce, par[afia] Uchanie, w podmokłej nizinie śród lasów i wzgórz, przy drodze bitej z Chełma do Raciborowic, posiada urząd gminny i szkołę początkową. W 1827 r. było tu 57 domów

i 334 mieszkańców, obecnie 61 dm. Gmina B[iałopole]. należy do s. gm. ok[regu] I w Jarosławcu, st[acja] p[ocztowa] w Dryszczowie, odl[egłość] od Hrubieszowa 20 wiorst W gminie istnieje gorzelnia, smolarnia, 3 młyny wodne, pięć szkółek.