Archiwum Państwowe w Lublinie; Zespół nr 636 Zbiór Planów Różnych Urzędów; Daty Skrajne: 1859 r.; Języki: polski; Status rękopisu mapy: oryginał; Skala oryginalna: 86 mm - 200 prętom; Rodzaj mapy: szczegółowa, katastralna (ewidencyjna);

Układ współrzędnych: lokalny; Wykonawca: rysował Gembicki Jan Nepomucen - geometra