August III król polski zezwala Wojciechowi Józefowi Longinowi Węgiliskiemu podstolemu bełskiemu na założenie miasta w jego wsi Siedliszcze w ziemi chełmskiej ta prawie magdeburskim, nadaje tygodniowe targi w niedzielę i 4 jarmarki: na Św. Wojciecha [23 IV], w trzeci dzień Zielonych Świątek,na Św. Bartłomieja [24VIII] i I niedzielę Adwentu. Ponadto daje mieszczanom 20 lat wolnizny

LOKALIZACJA

Archiwum Państwowe w Lublinie

Zespół nr 62/13 Akta Miasta Siedliszcza

Sygnatura 1

Daty Skrajne 1760 r