Dziś przyszedł czas na Kanie miejscowość w powiecie chełmskim gminie Rejowiec Fabryczny. Jedna ze starszych miejscowości w ziemi chełmskiej. W zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie możemy znaleźć kilka ciekawych materiałów archiwalnych dotyczących tej miejscowość, za przykład niech posłuży jednostka archiwalna "Projekt kościoła parafialnego w Kanie".  Znajdująca się w zespole nr 403 Urząd Wojewódzki Lubelski, Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ], Sygnatura: 595, z roku 1938. Jednostka zawiera projekt Kościoła Parafialnego w Kaniach wykonanego przez architektów warszawskich: Tadeusza Błażejowskiego, Bogumiła Płacheckiego i Włodzimierza Wojciechowskiego w grudniu 1937 r.

W omawianej jednostce oprócz wspomnianego wcześniej projektu znajdziemy pisma powstałe pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Lublinie a Starostwem Powiatowym w Chełmie, jak również pismo z dnia 3 lutego 1938 r.  skierowane przez Komitet Budowy Kościoła w Kaniem do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Zapraszam do lektury archiwaliów, których elektroniczne kopie możemy znaleźć na portalu szukajwarchiwach.pl