php Błąd pojawił się

Informacja techniczna
Typ błądu256
Opis błęduUnknown column 'gmina' in 'field list'
URLchelmskahistoria.pl/genealogia/urodzenia_test_list.php?
Pliku błędu/home/zamoscap/chelmskahistoria.pl/genealogia/connections/Connection.php
Linia błędu668
Zapytanie SQLselect count(*) from (SELECT `id-urodzenia`, `numer-aktu`, `data-spisania-metryki`, `godzina`, `imie-nazwisko-ojca`, `wiek-ojca`, `zawod-ojca`, `zamieszkanie-ojca`, `imie-nazwisko-1-swiadka`, `wiek-1-swiadka`, `zawod-1-swiadka`, `zamieszkanie-1-swiadka`, `imie-nazwisko-2-swiadka`, `wiek-2-swiadka`, `zawod-2-swiadka`, `zamieszkanie-2-swiadka`, `imie-dziecka`, `nazwisko-dziecka`, `imie-i-nazwisko-dziecka`, `data-urodzenia`, `godzina-urodzenia`, `miejsce-urodzenia`, `numer-domu-ulica`, `matka-dziecka`, `nazwisko-rodowe-matki`, `wiek-matki-dziecka`, `podpisy`, `uwagi`, `uwagi-2`, `imie-nazwisko-1-chrzesnego`, `zawod-1-chrzesnego`, `imie-nazwisko-2-chrzesnego`, `zawod-2-chrzesnego`, `imie-nazwisko-3-chrzesnego`, `zawod-3-chrzesnego`, `imie-nazwisko-4-chrzesnego`, `zawod-4-chrzesnego`, `imie-nazwisko-5-chrzesnego`, `zawod-5-chrzesnego`, `imie-nazwisko-6-chrzesnego`, `zawod-6-chrzesnego`, `imie-nazwisko-7-chrzesnego`, `zawod-7-chrzesnego`, `imie-nazwisko-8-chrzesnego`, `zawod-8-chrzesnego`, `nrzespolu`, `sygnatura`, `widocznosc`, `iduser`, `dataczas`, `rok`, `gmina` FROM `urodzenia_test` WHERE ( ( ( ( `id-urodzenia` is null ) or ( `id-urodzenia` > 0 ) or ( `id-urodzenia`=0 ) or ( `id-urodzenia` < 0 ) ) ) ) ) a

More info