Król August II nadaje wójtostwo czerwonogrodzkie Adamowi Zabłockiemu towarzyszowi roty pancernej
Źródła archiwalne
*
22.09.2022

Król August II nadaje wójtostwo czerwonogrodzkie Adamowi Zabłockiemu towarzyszowi roty pancernej; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 10/20337; karta/strona: 189v-189; Data: 1698 obóz pod Mołozewem;