AS Zajęcia pod zarząd Skarbu majątku Klasztoru Księży Augustianów w Krasnymstwie
Źródła archiwalne
*
Miasto Krasnystaw
24.01.2024

AS Zajęcia pod zarząd Skarbu majątku Klasztoru Księży Augustianów w Krasnymstwie; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski; Seria: Rząd Gubernialny Lubelski; Podseria: 2.8 Wydział Skarbowy; Sygnatura: 30; Daty skrajne: 1864-1866;