Plan dóbr Leszczany
Plany
*
Gmina Żmudź
21.02.2024

Plan dóbr Leszczany; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/91; Daty skrajne: 1824-1877; Język: polski; Uwagi: