[Projekt 4- klasowej szkoły powszechnej w Leszczanach, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Żmudź
26.02.2024

[Projekt 4- klasowej szkoły powszechnej w Leszczanach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/403/0/5.5/627; Daty skrajne: 1934; Język: polski