[Projekt 3- klasowej szkoły powszechnej w Borysowcu, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Żmudź
23.04.2024

[Projekt 3- klasowej szkoły powszechnej w Borysowcu, powiat chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/616; Daty skrajne: 1930; Język: polski