[Projekt odbudowy bożnicy w os. Świerże, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Dorohusk
02.04.2024

[Projekt odbudowy bożnicy w os. Świerże, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/403/0/5.5/606; Daty skrajne: 1924; Język: polski