[Projekt budowy dzwonnicy dla parafii prawosławnej w os. Wojsławice, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Wojsławice
19.02.2024

[Projekt budowy dzwonnicy dla parafii prawosławnej w os. Wojsławice, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/601; Daty skrajne: 1929; Język: polski