[Projekt młyna motorowego M. Słońca i S-ka w Klesztowie, pow. chełmski]
Źródła archiwalne
*
Gmina Żmudź
02.03.2024

[Projekt młyna motorowego M. Słońca i S-ka w Klesztowie, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/536; Daty skrajne: 1924; Język: polski