[Plan więzienia w Krasnymstawie]
Źródła archiwalne
*
Miasto Krasnystaw
03.04.2024

Lokalizacja: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Numer zespołu: 403; Nazwa serii: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura jednostki: 35/403/0/5.5/1262; Tytuł jednostki: [Plan więzienia w Krasnymstawie]; Daty skrajne jednostki: 1932; Język akt: polski