[Projekt budowy dzwonnicy dla parafii prawosławnej w os. Wojsławice, pow. chełmski]
Projekty budowlane
*
11.09.2022

Lokalizacja: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Numer zespołu: 403; Nazwa serii: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura jednostki: 601; Tytuł jednostki: [Projekt budowy dzwonnicy dla parafii prawosławnej w os. Wojsławice, pow. chełmski]; Daty skrajne jednostki: 1929; Język akt: polski