Plan gruntów parafii prawosławnej Klesztów
Plany
*
Gmina Żmudź
21.02.2024

Plan gruntów parafii prawosławnej Klesztów; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie Odział w Chełmie; Nazwa zespołu: Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego; Sygnatura: 36/206/0/76; Daty skrajne: 1879; Język: rosyjski; Uwagi: