[Projekt dobudowy pomieszczenia na motor w młynie wodnym W. Trąbczyńskiego w Pobołowicach, pow. chełmski]
Źródła archiwalne >> Gmina Żmudź
Opublikowano 29.01.2024

[Projekt dobudowy pomieszczenia na motor w młynie wodnym W. Trąbczyńskiego w Pobołowicach, pow. chełmski]; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Lubelski; Seria: 5.5 Oddział budowlany [znak KB], Referat ogólnego nadzoru budowlanego [znak KBJ]; Sygnatura: 35/0/540; Daty skrajne: 1934-1935; Język: polski

.. Pobołowice