Inwentarz części wsi Żdżanne (brak przyczyny podania inwentarza na obu oblatach)
Źródła archiwalne >> Gmina Siennica Różana
Opublikowano 13.02.2024

Inwentarz części wsi Żdżanne (brak przyczyny podania inwentarza na obu oblatach); Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO-luźne Sygn. 86/20413; karta/strona: 532-533; Data: 1778 Żdżanne; Poddani i ich powinności, sumariusz intrat.

.. Żdżanne