Prowenty dóbr, wyliczone dni pańszczyźnianych i ceny stadniny w dobrach Świerże i wsiach doń należących: Starzyków, Wola Swirzowska i Okop, wymienione w czasie sądu zjazdowego w sprawie między Kajetanem Olędzkim, powodem, a Przyłuskim, pozwanymi
Źródła archiwalne >> Gmina Dorohusk
Opublikowano 21.01.2024

Prowenty dóbr, wyliczone dni pańszczyźnianych i ceny stadniny w dobrach Świerże i wsiach doń należących: Starzyków, Wola Swirżowska i Okop, wymienione w czasie sądu zjazdowego w sprawie między Kajetanem Olędzkim, powodem, a Przyłuskim, pozwanymi; Miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Lublinie; Księgi Grodzkie Chełmskie - Seria RMO Sygn. 174/20259; karta/strona: 374-391v; Data: 1776 Świerże;

.. Świerże,Okopy